Menu Zamknij

Doradztwo na rynku nieruchomości

Doradztwo na rynku nieruchomości – czym jest?

Doradztwo na rynku nieruchomości polegać ma na zapewnieniu kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji oraz trafnego rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko rozumianej problematyki nieruchomościowej, która obejmuje jakikolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie, finansowanie, planowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i podobne usługi. Doradztwo może zatem obejmować jedną lub wszystkie z wyżej wymienionych usług.”*

Doradztwo na rynku nieruchomości – podstawowe czynności doradcy:

  • Diagnozowanie  problemu. Jednym z głównych zadań doradcy jest ustalenie, czy występuję problem. Jeżeli tak, to z czego on wynika i co należy z nim zrobić.
  • Ustalenie okoliczności. Doradcy muszą przeprowadzić wnikliwą analizę, by właściwie rozpoznać sytuację, w której znajduje się Klient.
  • Zalecenie rozwiązań. Kiedy problem i okoliczności zostaną ustalone, doradca może rekomendować właściwy tryb działania – zalecenia doradcy w przedmiotowej sprawie.
  • Udzielenie pomocy. Dla doradcy taka pomoc może oznaczać jego zaangażowanie w poszukiwanie nowych możliwości, dokonywanie wyborów, prowadzenie instruktażu i nadzór nad agentami, usługodawcami i pracownikami klienta.

* Definicję doradztwa na rynku nieruchomości zaproponowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Doradców Nieruchomościowych (Counselors of Real Estate Association)